Noteikumi

Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. 

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 30 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
 • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Privātuma politika

Privātuma politika atklāj privātuma praksi “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” , reģistrācijas Nr. 41703001139 tīmekļa vietnei www.igatesbrugis.lv un pakalpojumiem ko tā nodrošina.

Tīmekļa vietne ir izveidota izmantojot SIA Mozello, reģistrācijas.Nr.40203002519 (turpmāk – Mozello) tīmekļa platformu.

Lietojot šo Tīmekļa vietni un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” sniegtos pakalpojumus vai iesniedzot SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” personisku informāciju šajā Tīmekļa vietnē vai jebkurā SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” pakalpojumā, jūs sniedzat savu piekrišanu informācijas vākšanai, lietošanai, nosūtīšanai un izpaušanai, kā tas ir aprakstīts šajā privātuma politikā.

Jūs skaidri piekrītat tam, ka mēs varam:

 • apstrādāt jūsu datus (saskaņā ar šo privātuma politiku un ievērojot jūsu tiesības);
 • sazināties ar jums ar e-pasta starpniecību (jums netiks sūtīti nebūtiski e-pasta ziņojumi, ja vien jūs nepierakstīsieties to saņemšanai).

Kā un kāda informācija tiek iegūta:

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” iegūst tikai tādu personisko informāciju, ko jūs brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, Tīmekļa vietnē aizpildot veidlapas, noformējot un apstiprinot preču pasūtījumu, kā arī citā tiešā saziņā ar jums.

Izmantojot Tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, var tikt pieprasīta informācija, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, personas kods,  uzņēmuma nosaukums, norēķinu un/vai piegādes adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs. 

Kā iegūtā informācija var tikt izmantota:

Iegūtā personiskā informācija var tikt izmantota šādiem nolūkiem:

 • lai nodrošinātu pieprasītās preces un pakalpojumus;
 • lai apstrādātu jūsu pasūtījumus, noformētu rēķinus un ziņotu jums par jūsu pasūtījuma statusu;
 • lai nodrošinātu jums efektīvu klientu atbalstu;
 • lai ievērotu vai pārliecinātos par atbilstību piemērojamajiem likumiem, normām un noteikumiem;

Apkopotā informācija, kas nav personiska, var tikt izmantota šādiem nolūkiem:

 • lai personalizētu un palīdzētu jums lietot Tīmekļa vietni un tās pakalpojumus;
 • lai uzlabotu Tīmekļa vietnes pakalpojumus, klientu pieredzi un reklāmas stratēģiju;
 • statistikas vai izpētes un analīzes nolūkiem.

Turklāt mēs varam novērst personiskas informācijas identificēšanu, dzēšot jebkādu informāciju, kas identificē konkrēti jūs, un iepriekš norādītajiem nolūkiem izmantot tikai atlikušo informācijas daļu.

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešām personām, lai ievērotu juridiskās prasības, sadarbotos ar tiesībsargājošām iestādēm, novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””, jūsu un citu personu likumīgās tiesības. Ciktāl to skaidri neaizliedz piemērojamie likumi, mēs varam izpaust iegūto personisko informāciju, nepaziņojot jums, ja mēs godprātīgi uzskatām, ka izpaušana ir atbilstoša, lai:

 • ievērotu jebkādu piemērojamo likumu, noteikumu, juridisko procesu vai īstenojamu valdības pieprasījumu;
 • sadarbotos ar tiesībsargājošajām iestādēm vai citām valdības iestādēm izmeklēšanas jomā; 
 • izmeklētu, novērstu vai veiktu pasākumus saistībā ar iespējamām noziedzīgām darbībām;
 • izpildītu līgumu; aizsargātu un aizstāvētu SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””, tā saistīto korporatīvo personu un to attiecīgo darbinieku, klientu, partneru, aģentu, citu lietotāju un vispārējās sabiedrības tiesības vai īpašumu;
 • rīkotos situācijās, kurās pastāv apdraudējums jebkuras personas personiskai drošībai.

Cik ilgi iegūtā informācija tiek glabāta:

Jūsu personiskā informācija tiek glabāta tikai tik ilgi, kamēr tā ir nepieciešama nolūkiem, kādiem tā tika sākotnēji iegūta vai kurai jūs esat devuši piekrišanu, ciktāl to atļauj vai nosaka normatīvie akti.

Datu glabāšana:

Tīmekļa vietnē iegūtie dati tiek glabāti Mozello datu bāzēs, serveros un Mozello lietotnēs, nodrošinot nepieciešamo aparatūru, programmatūru, tīklus, uzglabāšanu un saistītās tehnoloģijas, kas nepieciešamas drošai datu glabāšanai, Tīmekļa vietnes un tās pakalpojumu darbībai.

Jūsu tiesības, kas saistītas ar Jūsu personīgo informāciju:

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārējo Datu Aizsardzības regulu (turpmāk – VDAR) (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””  savus privātos datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar savu personisko informāciju:

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt jūsu sniedzat SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””glabāto personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu personas datu labošanu bez nepamatotas kavēšanās un nepilnīgu personas datu papildināšanu.
 • Tiesības "tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami (a) pakalpojumu sniegšanai, (b) rēķinu izrakstīšanai un (c) lai ievērotu jebkādu piemērojamo tiesību aktu, noteikumu, juridisko procesu vai īstenojamu valdības pieprasījumu.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, (a) ja jūs iebilstat pret to un sniedzat SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, (b) ja jūs apstrīdat datu precizitāti, (c) ja apstrāde ir pretlikumīga vai (d) ja jums ir nepieciešams, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami leģitīmi pamati. Jūs varat iebilst arī pret tādu apstrādi, kas tiek veikta tiešā mārketinga nolūkiem
 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot VDAR tīmekļa vietni.

Grozījumi:

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” ir tiesības periodiski atjaunināt šo privātuma politiku, publicējot visas izmaiņas šajā Tīmekļa vietnē, lai jūs vienmēr būtu informēti par informāciju, ko sniedzat SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” iegūst, kā tā tiek izmantota un kādos apstākļos tā tiek atklāta.

 

0

Корзина